כרטיס סגל | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

כרטיס סגל

תואר : 'פורפ ( אמריטוס )
שם פרטי : משה
שם משפחה : אבלס
טלפון : 026757384
דוא"ל : abeles@vms.huji.ac.il
פאקס :
אתר :
מחלקה : הפקולטה לרפואה, המכון למחקר רפואי ישראל-קנדה, המחלקה לפיזיולוגיה - )פנסיה(

    [חיפוש חדש]