כרטיס סגל | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

כרטיס סגל

תואר : ד"ר
שם פרטי : דניאל
שם משפחה : אוחנה
טלפון : 025882502
דוא"ל : Daniel.Ohana@mail.huji.ac.il
פאקס :
אתר :
מחלקה : הפקולטה למשפטים, המכון לקרימינולוגיה;הפקולטה למשפטים

    [חיפוש חדש]