| האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

פרס ישראל

פרס ישראל הוא הפרס החשוב והיוקרתי ביותר הניתן במדינת ישראל והוא מוענק בכל שנה משנת תשי"ג (1953) בטקס ממלכתי במוצאי יום העצמאות. הפרס מוענק בתחומים שונים הנוגעים בעשייה וביצירה בישראל למי שגילו הצטיינות מיוחדת, מצוינות ופריצת דרך בתחומם או שתרמו תרומה מיוחדת לחברה בישראל. התחומים הראשיים שבהם מוענק הפרס: מדעי היהדות, הרוח והחברה, מדעי החיים ומדעים מדויקים, תרבות ואמנות, מפעל חיים - תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה. עד כה הוענקו 685 פרסי ישראל. שיעור הזוכים מהאוניברסיטה העברית מכלל הזוכים עומד על כ-40%.

פרס ישראל winners from The Hebrew
University of Jerusalem: