בריאות הציבור, ניהול מערכות בריאות אפידמיולוגיה קלינית

נעמי כהן
02-6757689
noemiec@savion.huji.ac.il