מרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

מרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר

 

מרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר הוקם בשנת 1990 על מנת להוות מרכז אקדמי ללימוד, עיון ומחקר בנושאי פמיניזם ומגדר. חקר המגדר הינו תחום המתפתח בארץ ובעולם, והמבט הפמיניסטי מאפשר הסתכלות ביקורתית, תיאורטית ויישומית על בעיות וסוגיות חברתיות רבות בחייהן של נשים ושל גברים. 
מטרות המרכז היא לתמוך ולעודד חברי סגל במחקריהם בתחומים האלה, לטפח דור צעיר של חוקרות וחוקרים, ולתת מענה לסטודנטיות/ים ולקהל הרחב המתעניינים בנושאים הקשורים לפמיניזם ומגדר. 
 
תכנית הלימודים
המרכז מקיים תכנית התמחות אישית, מגוונת ואינטרדיסציפלינארית לתואר מוסמך המאפשרת לסטודנטיות/ים לקבל תעודת התמחות במגדר לצד התואר. התוכנית מותנית בהרשמה ועמידה בתנאי הקבלה. משתתפות/י התכנית יקחו חלק פעיל בקולוקוויום של המרכז ויוכלו לבחור קורסים העוסקים בפמיניזם ומגדר מבין היצע הקורסים שמציע המרכז ושמציעות המחלקות השונות באוניברסיטה. 
כל תכנית תיבנה יחד עם הסטודנט/ית ומתוך התחשבות במקורות העניין והצרכים האקדמיים שלה/ו. הסטודנטיות/ים ילווו על ידי המרכז במהלך לימודיהם ומתוך הקשבה ועידוד להתפתחות אקדמית. המרכז פתוח ליוזמות אקדמיות ושיתופי פעולה שמטרתם לקדם את חקר המגדר בישראל או תופעות חברתיות מנקודת מבט מגדרי. 
 
מלגות
מדי שנה מחלק המרכז מלגות לסטודנטיות וסטודנטים לתארים מתקדמים שנושאי המחקר שלהם קשורים לפמיניזם ומגדר. עדיפות תינתן למסיימות תוכנית ההתמחות של המרכז. קול קורא להגשת בקשות יוצא בדרך כלל חודש מאי. 
כמו כן, מחלק המרכז מלגת פוסטדוקטורט, למועמדת או מועמד מצטיינים העוסקות/ים בנושאים אלו. 
 
כנסים
מרכז לייפר עורך מעת לעת כנסים אקדמיים הקשורים לנושאים העוסקים בפמיניזם ומגדר ומקיים שיתופי פעולה עם מחלקות למגדר בארץ ובעולם ועם מחלקות אחרות באוניברסיטה. 
 
הרצאות, סדנאות וערבי עיון לקהל הכללי
המרכז מקיים סדרת הרצאות לקהל הכללי ולציבור הסטודנטים. כמו כן, מקיים המרכז מעת לעת ערבי עיון, סדנאות והרצאות נוספות, לרגל ארועים מיוחדים ולציון אירועים כגון יום המאבק באלימות נגד נשים, יום הגבר ויום האשה הבינלאומי. האירועים השונים מתפרסמים בדף הפייסבוק של המרכז 
 
פרטי המרכז
מנהלת המרכז: פרופ' תמר זילבר
רכזת: אורנה קסלר
כתובת: מרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר 
חדר 4706, הפקולטה למדעי החברה
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים 91905
טלפון: 02-5883455
פקס: 02-5883364
 
להרשמה ופרטים אודות אירועים ומלגות של המרכז:
דואר אלקטרוני: lafer@mail.huji.ac.il
מרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר