האוניברסיטה בקהילה | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

האוניברסיטה בקהילה

האוניברסיטה העברית נמנית עם מאה האוניברסיטאות הטובות בעולם וניצבת בחזית המדע הבין-לאומי. בד בבד היא מצויה בלב העשייה הציבורית-חברתית בירושלים ובארץ כולה. מרצים ותלמידים של האוניברסיטה העברית מתנדבים ועוסקים בנושאים חברתיים מחוץ לכותלי הקמפוס מתוך תחושה של אחריות ומנהיגות. באוניברסיטה עשרות מיזמים של מעורבות בקהילה, אחדים משולבים בתכניות הלימוד ואחרים מאורגנים בידי יחידות האוניברסיטה השונות, ובהן הרשות לקהילה ולנוער ומשרד דיקן הסטודנטים. פעילויות שונות הן יזמה של אגודת הסטודנטים, של סטודנטים וחברי הסגל. מעורבות זו היא סוג האחריות שהאוניברסיטה מעוניינת להנחיל לתלמידיה, בלי קשר לתחום הלימודים שלהם, מאחר שהיא משקפת את סוג המנהיגות שמייסדיה חשבו עליו כאשר הגו בפעם הראשונה את הרעיון של 'מכללה עברית' בירושלים עוד בשִלהי המאה התשע-עשרה.

הרשות לקהילה ולנוער

משרד דיקן הסטודנטים

כשאקדמיה וקהילה נפגשות

מרכזי מחקר לטובת הקהילה

האוניברסיטה בקהילה