חברי הוועד המנהל של האוניברסיטה העברית בירושלים | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

חברי הוועד המנהל של האוניברסיטה העברית בירושלים

חברי הוועד המנהל

 

מר דן שלזינגר, יו"ר חבר הנאמנים

פרופ' אשר כהן, נשיא האוניברסיטה

פרופ' ברק מדינה, רקטור האוניברסיטה

 

נציגי ציבור:

מר הראל בית-און, יו"ר הוועד המנהל

מר רונן בראל, סגן יו"ר הוועד המנהל 

עו"ד מיה ליקוורניק

מר דניאל פורמן

מר יצחק מנור

מר מאיר דיין

גב' טלי ליפקין-שחק

ד"ר נחום איצקוביץ

 

נציגי הסינט:

פרופ' עמליה אוליבר

פרופ' ניר שביב

פרופ' שלמה מגדסי

 

 

משקיפים:

מר ישי פרנקל, מנכ"ל האוניברסיטה

פרופ' אורון שגריר

פרופ' ראם סרי

מר יוסי גל

עו"ד פפי יקירביץ

מר מאיר בינג

חברי הוועד המנהל של האוניברסיטה העברית בירושלים