חברי הוועד הפועל של האוניברסיטה העברית בירושלים | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

חברי הוועד הפועל של האוניברסיטה העברית בירושלים

יו"ר: מר דן שליזנגר 

יו"ר לשם כבוד: ד"ר רלף הלברט, מר הרווי קרוגר, מר צ'רלס גודמן, מר מיכאל פדרמן

 

נציגי ציבור מחו"ל:

 

מר צ'רלס גודמן, ארה"ב

מר מארק גורדון, ארה"ב

מר מיכאל דנקל, אוסטרליה

מר נתן לינדנברג, קנדה

גב' ברברה מנדל, ארה"ב

מר איירה סורקין, ארה"ב

מר רוברט סימונס, אוסטרליה

מר מרי פלאיי, קנדה

מר קלייב קבצניק, ארה"ב

מר אייזיק קיי, אנגליה

גב' היידי רוטברג, ארה"ב

מר ג'ורג' שירין, ארה"ב

מר דניאל שלזינגר, ארה"ב

 

ממלאי מקום נציבי ציבור מחו"ל:

 

גב' פמלה אמיריך

גב' גייל אספר, קנדה

גב' קתי ברנט, ארה"ב

מר ג'רמי דנקל, אוסטרליה

מר הרי ון דן ברג, הולנד

מר אלן פיסק, ארה"ב

לורד פנאק, אנגליה

מר מיכאל פריד, ארה"ב

מר מיכאל קורץ, ארה"ב

 

נציגי ציבור מישראל:

פרופ' מנחם בן ששון (נשיא)

גב' בילי שפירא (סגן נשיא ומנכ"ל)

מר מאיר דיין (יו"ר ועדת כספים)

מר אברהם אשרי

השופטת דליה דורנר

מר אפרים הלוי

ע"ד רפאלה חרל"פ

מר יצחק מנור

גב' נילי סיקורסקי

מר דניאל פורמן

גב' מקסין פסברג

ד"ר יהודית ריכטר

מר איתן רף

 

ממלאי מקום נציבי ציבור מישראל

מר נחום איצקוביץ

עו"ד מרים ארזי-גיא

 מר ירום אריאב

מר שלמה טיסר

 

נציגי סינט:

פרופ' אשר כהן, רקטור

פרופ' אורנה קופרמן

פרופ' אורנה אמסטר-חודר

פרופ' דן גזית

פרופ' אבנר דה-שליט

פרופ' רות הכהן

פרופ' משה טטר

פרופ' עודד נבון

פרופ' עפרי פינס

פרופ' סיליה פסברג

פרופ' דניאל שוורץ

פרופ' חרמונה שורק

פרופ' דפנה וונשל

 

ממלאי מקום נציבי סינט

פרופ' אהרן אגרנט

פרופ' דוד גליקסברג

פרופ' יאפ ואן ריין

פרופ' ערן פייטלסון 

חברי הוועד הפועל של האוניברסיטה העברית בירושלים