מבנה ארגוני | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

מבנה ארגוני

מבנה האוניברסיטה

יושב ראש חבר הנאמנים: מר דן שלזינגר

נשיא:  פרופ' אשר כהן

רקטור: פרופ' ברק מדינה

סגן נשיא ומנכ"ל: מר ישי פרנקל

סגן נשיא למו"פ: פרופ' ראם סרי

סגן-נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים: מר יוסי גל

סגן נשיא לבין- לאומיות: פרופ' אורון שגריר

נגיד:  פרופ' מנחם בן-ששון

סגן-רקטור: פרופ' אסף פרידלר

סגנית רקטור: פרופ' ברטה לבבי-סיוון

מבקר:  מר צביקה איזנשטיין

 

דיקנים:

הפקולטה למדעי הרוח - פרופ' מיכאל סיגל

הפקולטה למדעי החברה - פרופ' תמיר שפר

הפקולטה למשפטים - פרופ' דפנה לוינסון-זמיר

הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע - פרופ' ג'אי פיינברג

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה' סמית - פרופ' בני חפץ

הפקולטה לרפואה - פרופ' דינה בן יהודה

הפקולטה לרפואת שיניים - פרופ' אהרון פלמון

ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב ע"ש רחל וסלים בנין - פרופ' נעם ניסן

בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד - פרופ' מונא חורי כסאברי

בית הספר למנהל עסקים - פרופ' צבי וינר

דיקנט הסטודנטים - פרופ' גיא הרפז

 

מנהלי בתי ספר:

בית הספר לחינוך ע"ש שלמה (סימור) פוקס -פרופ' גבריאל הורנצ'יק

בית הספר לרוקחות - פרופ' אבי דומב

בית הספר לרפואה וטרינרית ע"ש קורט - פרופ' גד בנעט

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

חברי הוועד הפועל של האוניברסיטה העברית בירושלים

חברי הוועד המנהל של האוניברסיטה העברית בירושלים

 

מבנה ארגוני