סגירת מערכת דרישות לרכש | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

סגירת מערכת דרישות לרכש

מערכת הדרישות לרכש יורדת לרגל העלייה לאוויר של מערכת הסאפ אשר

מחליפה את מערכת הכספית.

כפי שתוקשר, לא ניתן יהיה ליצור דרישות למחלקת הרכש עד לעליית הסאפ ב23.10.

בעת עליית המערכת החדשה יופעל פורטל חדש ממנו אפשר יהיה ליצור דרישות.

בהצלחה

תודה

סגירת מערכת דרישות לרכש