רשימת בעלי תפקידים | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

רשימת בעלי תפקידים

תפקיד שם טלפון  
נשיא פרופ' אשר כהן 02-5882903 hupres@savion.huji.ac.il
רקטור פרופ' ברק מדינה 02-5882920 rector@savion.huji.ac.il
סגן נשיא ומנכ"ל מר ישי פרנקל 02-5882907 humancal@savion.huji.ac.il
סגני נשיאים      
סגן נשיא למו"פ פרופ' ראם סרי 02-6586625  
סגן נשיא לקשח מר יוסי גל 02-5882804 yossiga@savion.huji.ac.il
סגן נשיא לבינלאומיות פרופ' אורון שגריר   shagrir@cc.huji.ac.il
סמנכ"לים      
סמנכ"ל כספים מאיר בינג 02-5881900 meirbing@savion.huji.ac.il
ראשי אגפים      
ראש אגף משאבי אנוש דותן זיידל 02-5883299 dotanz@savion.huji.ac.il
ראש אגף חירום וביטחון יואב אטיאס 02-5882018 yoava@savion.huji.ac.il
ראש אגף קש"ח רם סמו 02-5882804 rams@savion.huji.ac.il
ראש אגף שיווק ותקשורת עפרה אש 02-5882910 ofraas@savion.huji.ac.il
ראש אגף בינוי ותשתיות שלום רווח 02-6584838 shalomr@savion.huji.ac.il
ראש אגף למחשוב  אשר רוטקופ 02-6584218 asherr@savion.huji.ac.il
מבקר האוניברסיטה צבי אייזנשטיין 02-6586903 zvia@savion.huji.ac.il
יועצת משפטית עו"ד פפי יקירביץ 02-5881925 pepiy@savion.huji.ac.il
מזכיר אקדמי מירית סתיו-מבורך 02-5882917 mirits@savion.huji.ac.il
מנהלי רשויות      
מנהל הרשות למודלים ביולוגיים ד"ר רוני קלמן 02-6758466 ronyk@savion.huji.ac.il
מנהל הרשות למחקר ולפיתוח ד"ר פבלו קיסלשטיין 02-6586612 pablok@savion.huji.ac.il
מנהל הרשות לקהילה ונוער ד"ר אוסנת כהן 02-6586116 osnatc@savion.huji.ac.il
מנהל הרשות לספריות ד"ר ערן ורדי 02-5881836 eranv@savion.huji.ac.il

 

רשימת בעלי תפקידים