רשימת פרסי רוטשילד | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

רשימת פרסי רוטשילד

2012

מדעי היהדות פרופ' משה אידל, מדעי הכימיה והפיזיקה פרופ' רפאל משולם, מדעי החיים פרופ' חיים סידר, מתמטיקה פרופ' גיל קלעי

2010

חקלאות פרופ' שלום אפלבום, מתמטיקה פרופ' דוד קשדן

2008

מדעי היהדות פרופ' משה בר אשר, מדעי הרוח פרופ' איתן קולברג, מדעי הכימיה פרופ' איתמר וילנר
2006
מדעי החברה פרופ' אשר קוריאט, מתמטיקה פרופ' בנימין וייס
2004
מדעי היהדות פרופ' חיים ביינארט, מדעי הרוח פרופ' דוד שולמן
2002
הנדסה פרופ' יעקב זיו, חקלאות פרופ' נחום קידר, חקלאות פרופ' חיים רבינוביץ, מדעי החיים פרופ' צבי זלינגר, מתמטיקה פרופ' אלכס לובוצקי
2000 מדעי היהדות פרופ' דוד פלוסר
2000 מדעי הכימיה פרופ' זאב לוז
2000 מדעי הרוח פרופ' חיים תדמור
1998 חקלאות פרופ' יצחק הדר
1998 חקלאות פרופ' יונה חן
1998 מדעי החברה פרופ' סרג'יו הרט
1998 מתמטיקה פרופ' אהוד הרושובסקי
1996 מדעי הכימיה פרופ' אדוארד קוסובר
1996 מדעי הפיזיקה פרופ' יוסף אמרי
1994 חקלאות פרופ' יעקב קטן
1994 מדעי החברה פרופ' מנחם יערי
1994 מדעי החיים פרופ' שמואל שאלתיאל
1992 מדעי היהדות פרופ' עזרא פליישר
1992 מדעי הכימיה פרופ' רפאל לוין
1992 מדעי הרוח פרופ' יהושע בלאו
1990 חקלאות פרופ' אילן חת
1990 מדעי החברה פרופ' ניסן לויתן
1990 מדעי החיים פרופ' אלכסנדר לויצקי
1988 מדעי היהדות פרופ' שרגא אברמסון
1988 מדעי הפיזיקה פרופ' יעקב בקנשטיין
1988 מדעי הרוח פרופ' מאיר קיסטר
1985 חקלאות פרופ' יצחק הרפז
1985 מדעי החברה פרופ' יעקב כ"ץ
1985 מדעי החיים פרופ' מיכאל פלדמן
1983 מדעי היהדות פרופ' אפרים אלימלך אורבך
1983 מדעי הרוח פרופ' נחמן אביגד
1981 חקלאות פרופ' גד לובנשטיין
1981 מדעי החברה פרופ' יוסף בן-דוד
1981 מדעי היהדות פרופ' ישעיה תשבי
1981 מתמטיקה פרופ' שהרון שלח
1979 מדעי הרוח פרופ' חיים בלנק
1977 חקלאות פרופ' יהודית בירק
1977 מדעי החברה פרופ' רוברטו בקי
1975 מדעי היהדות פרופ' שלמה פינס
1975 מדעי הכימיה פרופ' יהושע יורטנר
1975 מדעי הפיזיקה פרופ' חיים הררי
1975 מדעי הרוח פרופ' דוד איילון
1973 מדעי החברה פרופ' מיכאל ברונו
1973 מדעי החיים פרופ' מיכאל זהרי
1973 מתמטיקה פרופ' מיכאל רבין
1971 חקלאות פרופ' יאיר מונדליק
1971 מדעי היהדות פרופ' זאב בן-חיים
1971 מדעי הכימיה פרופ' אהרון קצ'לסקי-קציר
1971 מדעי הפיזיקה פרופ' יגאל תלמי
1971 מדעי הרוח פרופ' יהושע פראוור
1969 מדעי החברה פרופ' שמואל נח אייזנשטדט
1969 מדעי החיים פרופ' אריה ברגר
1969 מתמטיקה פרופ' שמשון אברהם עמיצור
1967 מדעי היהדות פרופ' בן ציוון דינור
1967 מדעי הפיזיקה פרופ' יובל נאמן
1966 חקלאות פרופ' אהרון בונדי
1966 מדעי החיים פרופ' יצחק ברנבלוט
1965 הנדסה פרופ' אברהם כוגן
1965 מדעי החברה פרופ' גד טדסקי
1965 מתמטיקה פרופ' חיים לב פקריס
1964 מדעי היהדות פרופ' יצחק בער
1964 מדעי הכימיה פרופ' דוד גינזבורג
1964 מדעי הפיזיקה פרופ' זאב לב
1963 חקלאות פרופ' יצחק ואהל
1963 מדעי הרוח פרופ' יגאל ידין
1962 הנדסה פרופ' מרקוס ריינר
1962 מדעי החברה פרופ' לואיס אליהו גוטמן
1962 מתמטיקה פרופ' אברהם הלוי פרנקל
1961 מדעי היהדות פרופ' גרשום שלום
1961 מדעי הכימיה פרופ' ארנסט דוד ברגמן
1961 מדעי הפיזיקה פרופ' יואל רקח
1961 מדעי הרוח פרופ' יעקב פולוצקי
1960 חקלאות ד"ר אברהם קומורוב
1960 מדעי החיים פרופ' אפרים קציר
1959 מדעי החברה פרופ' דן פטיניקין
1959 מתמטיקה פרופ' שמואל אגמון
 
רשימת פרסי רוטשילד