האוניברסיטה העברית נגד פרופ' ירון אילן | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

האוניברסיטה העברית נגד פרופ' ירון אילן

:בפני בית הדין המשעמתי לעובדי הסגל האקדמי של האוניברסיטה העברית בירושלים בהרכב

פרופסור ישראל גלעד, יו"ר ההרכב

פרופסור יוסף ירום

מר עמוס האוזנר, עו"ד

 

בעניין : האוניברסיטה העברית בירושלים

ע"י עו"ד איל רוזובסקי ועו"ד סיון רמות

ממשרד צלרמאיר, פילוסוף, רוזובסקי, צפריר, טולידאנו ושות'

מרחוב לינקולן 02 , ת.ד. 14241 , תל-אביב 43174

טל': 27-4022222 ; פקס: 27-4022222 התובעת

 

נ ג ד -

פרופסור ירון אילן

ע"י עו"ד ראובן בכר ועו"ד דר להב

ממשרד פישר בכר חן וול אוריון ושות'

מרחוב דניאל פריש 7, תל-אביב

טל. 27-4444140 ; פקס: 27-4241114 הנתבע

 

פסק דין

בית הדין נותן בזאת תוקף של פסק דין להסכם המפורט להלן שאליו הגיעו הצדדים על פי מתווה שהוצע על ידי בית הדין:

 

האישום הראשון בקובלנה

הנתבע יורשע בעבירה לפי סעיף 2(ג)(1) לתקנון המשמעת של העובדים האקדמיים באוניברסיטה העברית בירושלים (להלן: "התקנון") – פעולה "בחוסר הגינות בעבודה המדעית".

זאת בשל מצג מטעה בפוסטר:

הצגתו של ניסוי אחר, שערך צוות שונה בראשות הנתבע, בחומרים ובעכברים שונים, כחלק מן הניסוי המדווח בפוסטר. הנתבע היה ראש צוות החוקרים שערך את הפוסטר, ומופיע כמחברו האחרון.

 

האישום השני בקובלנה

הנתבע יורשע בעבירה לפי סעיף 2(ג)(2) לתקנון - פעולה "בניגוד לכללים המקובלים לגבי עבודה מדעית או פרסומה".

במובן זה שהמאמר הנדון באישום, שהנתבע היה לגביו ראש צוות החוקרים, מציג שקף מסוים ככולל תוצאה מרוכזת של ניסוי אחד נשוא השקף. בעוד שאותו השקף הוא צירוף של מספר תוצאות מספר ניסויים, דבר שאינו עולה מהשקף עצמו.

 

האישום השלישי בקובלנה

הנתבע יזוכה

 

האישום הרביעי בקובלנה

הנתבע יזוכה

 

ענישה

ימנע מן הנתבע ללמד ולהדריך תלמידים עד סוף שנת הלימודים תשע"ד, אוקטובר 2014

תישלל זכאותו של הנתבע לקבלת מימון למחקר ממקורות האוניברסיטה או באמצעות האוניברסיטה ותישלל זכותו לניהול תקציבי מחקר עד סוף שנת הלימודים תשע"ד (אוקטובר 2014)

 

 פרסום

לאחר שההסדר יקבל תוקף של פסק דין, יהיו ההסדר ופסק הדין פומביים כאמור בסעיף 47 (א) לתקנון ויפורסמו באופן שעליו יחליט בית הדין הצדדים מתחייבים שלא להתבטא ציבורית בעניין הסדר זה

 

ניתן היום, 16.6.13

_____________ _____________ _____________

פרופ' ישראל גלעד – יו"ר פרופ' יוסף ירום – חבר עו"ד עמוס האוזנר - חבר

 
האוניברסיטה העברית נגד פרופ' ירון אילן