תארים מתקדמים בלימודי הסביבה | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

תארים מתקדמים בלימודי הסביבה

בעשור האחרון אנו עדים לצורך גדל והולך באנשים בעלי הכשרה אקדמית ומעשית רב תחומית בסקטור הציבורי והפרטי, שיתמודדו עם סוגיות סביבתיות רחבות היקף. לשם כך, הוקם באוניברסיטה העברית בירושלים בית ספר מתקדם ללימודי סביבה שמטרתו להכשיר את מיטב החוקרים ואנשי המעש בתחומי הסביבה ולהקנות להם כלים במבט על-תחומי ובין-לאומי. נקודת המוצא היא כי לשם הבנת התמונה בכללותה נדרשת העמקה במחקר משמעותי בתת תחום לצד קבלת ידע נרחב על התחום כולו.

בית הספר מציע תכניות לימוד לתארים מתקדמים מחוגים שונים
1. מדעי הסביבה – בפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע M.Sc. (מחייב תזה) – פרטים באתר;
2. איכות הסביבה ומשאבי הטבע – בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה' סמית M.Sc. – פרטים באתר
3. ניהול, תכנון ומדיניות הסביבה – בפקולטה למדעי החברה, במחלקה לגאוגרפיה M.A – פרטים באתר;
4. תכנית אישית - לסטודנטים מפקולטות אחרות (בריאות הציבור לדוגמה) ולמבקשים להתמחות בתחום הסביבה מוצעת תכנית אישית בסיוע יועץ אקדמי של בית הספר. 
 
מבנה התכנית:
הסטודנטים בכל תכניות המוסמך של בית הספר ילמדו קורסי ליבה המשותפים לכולם. הלימודים יעניקו מפגש בין תחומי שבו ירכשו הסטודנטים ידע והבנה של סוגיות ושיטות המכוונות את המחקר הסביבתי כיום. בחלק מהקורסים תידרש עבודת צוות בין תחומית הכוללת התמודדות עם סוגיות שעל הפרק. בד בבד עם העבודה בצוותא יתמקד כל סטודנט בהעמקת הידע והיכולות לפי התכנית שבחר.
 
תנאי קבלה:
1. ללימודים לקראת תואר מוסמך יתקבלו תלמידים שממוצע הציונים בתואר בוגר הוא 85 לפחות או על פי תנאי הקבלה המפורטים בתכנית עצמה;
2. ריאיון עם ראש התכנית;
3. אם ממוצע הציונים בין 85-80, יהיה ראש התכנית רשאי לקבלם באישור ועדת הוראה של המחלקה הרלוונטית אם יחולו התנאים: ניסיון יוצא דופן או הגעה מתחום עניין ייחודי המתאים לביה"ס.
 
מה עושים עם זה?
בוגרי התכנית משתלבים במחקר בסיסי ויישומי באקדמיה ובתעשייה, בארגונים שונים כגון: רשות שמורות הטבע והגנים, רשות המים, מקורות, משרדי ממשלה כמו המשרד להגנת הסביבה, וארגונים ירוקים כמו אדם טבע ודין. בוגרים אחרים עובדים בשוק הפרטי בחברות לייעוץ סביבתי ובחברות השקעה שעוסקות באנרגיה, בטכנולוגיות נקיות ובטיפול במים כמו גם ריכוז משקים במגזר הקיבוצי ועוד.
 
צרו קשר
צרו עמנו קשר ונשמח לתאם פגישת ייעוץ אישית עם ראש התכנית או כל סיוע נוסף נדרש. 
ראש בית הספר: פרופ' ערן פייטלסון 
ראש התכנית במדעי הסביבה בפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע: ד"ר אלון אנגרט
ראש התכנית באיכות הסביבה ומשאבי טבע בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה: ד"ר יעל מישאל  
ראש התכנית בניהול, תכנון ומדיניות הסביבה במחלקה לגאוגרפיה: ד"ר איתי פישהנדלר 
מנהלת אדמיניסטרטיבית: ליאורה חברטל': 02-6586055
 

 

 

תארים מתקדמים בלימודי הסביבה