יחידות מנהליות | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

יחידות מנהליות

באוניברסיטה פועלות גם יחידות שאינן אקדמיות, יחידות מנהליות, העוסקות בהיבטים שונים של העבודה והלימודים בקמפוס, החל מבינוי ותשתיות ועד למנהל תלמידים, דוברות, קשרי חוץ וקהילה.

לנוחותכם מרוכזים כאן נהלים ותקנונים ומידע שימושי על השירות הניתן באוניברסיטה בתחומים שונים. 

יחידות מנהליות