חיפוש אנשים ובעלי תפקידים

תפקיד / יחידה שם פרטי התקשרות

הפקולטה למדעי החברה, ביה"ס למדיניות ציבורית

אביבה וקנין

avivava@savion.huji.ac.il

אביבה זיו

Aviva.Nicoara@mail.huji.ac.il

אביבה ידלין

הפקולטה לרפואה, הפקולטה לרפואה

ד"ר אביבה יוכמן

aviva.yochman@mail.huji.ac.il

ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית

אביבה מרלין-קנופ

aviva.knopp@mail.huji.ac.il

אביבה נאור

חורה יעדמל הטלוקפה

ד"ר אביבה סטניסלבסקי

Aviva.Stanislawski@mail.huji.ac.il

הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע, המכון למדעי החיים, הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע, המכון למדעי החיים

אביבה פיגו

avivape@savion.huji.ac.il

הפקולטה לרפואת שיניים

אביבה פינקו

dr22aviva@gmail.com

אביבה פלג