חיפוש אנשים ובעלי תפקידים

תפקיד / יחידה שם פרטי התקשרות

הפקולטה למדעי הרוח, ביה"ס לחינוך

אביב בן-אור

0526515078

Aviv.BenOr@mail.huji.ac.il

אביב בן-סימון

aviv.bensimon@mail.huji.ac.il

אביב גואטה

Aviv.Gueta1@mail.huji.ac.il

פרופ' אביב גזית

026585887

Aviv.Gazit@mail.huji.ac.il

הפקולטה לרפואה

אביב גלבר

Agelber@gmail.com

הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, המחלקה לכלכלת סביבה וניהול

אביב דומברובסקי

Aviv.Dombrovsky@mail.huji.ac.il

הפקולטה למדעי הרוח, הפקולטה למדעי הרוח, מקבץ הגות

ד"ר אביב הופמן

Aviv.Hoffmann@mail.huji.ac.il

ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב

ד"ר אביב זהר

025494553

avivz@cs.huji.ac.il

אביב זינגר

Aviv.Singer@mail.huji.ac.il

הפקולטה לרפואה, הפקולטה לרפואה

אביב חלפון

Aviv.Halfon@mail.huji.ac.il