חיפוש אנשים ובעלי תפקידים

תפקיד / יחידה שם פרטי התקשרות
חוקר קמ"ע

הפקולטה לרפואה, המכון למחקר רפואי ישראל-קנדה, המחלקה לביוכימיה

ד"ר אבא פרייב

026757274

abbap@ekmd.huji.ac.il

ביה"ס לתלמידים מחו"ל

אבגוסטה זלטקיס

Augusta.Zlatkis@mail.huji.ac.il

הפקולטה למדעי החברה, המחלקה לפסיכולוגיה - )פנסיה(

ד"ר אבגניה זוכוביצקי

025881299

e.zuhovit@mail.huji.ac.il

אבדוקיה אלאג'ם

אבורמוז חדר

מרכז ספרא למדעי המח

אבי אשכנזי

ABRAHAMA@szmc.org.il

אבי בוגרד

Avi.Bograd@mail.huji.ac.il

אבי בורוכוב

Avi.Borohov@mail.huji.ac.il

אבי בן-עמרם

Avi.Ben-Amram@mail.huji.ac.il

הפקולטה למדעי הרוח, מקבץ אומנויות

ד"ר אבי בר-איתן

Avraham.Bar-Eitan@mail.huji.ac.il