הודעות | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

הודעות

קול קורא למלגות בתחום חקר התרבות, הספרות וההסטוריה של רוסיה

תאריך אחרון להגשה: 1.1.2019

לפרטים לחצו כאן.

מלגות לתלמידים מצטיינים בשנה"ל תשע"ט במכון המחקר ליהדות זמננו

תאריך אחרון להגשה: 20.12.18

לפרטים לחצו כאן.

תמונת קמפוס האוניברסיטה