קול קורא - מלגות ומענקי מחקר ע"ש פליקס פוזן לתארים מתקדמים | תשפ"א | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

קול קורא - מלגות ומענקי מחקר ע"ש פליקס פוזן לתארים מתקדמים | תשפ"א

המרכז הבינלאומי לחקר האנטישמיות ע"ש וידאל ששון יעניק בשנה האקדמית תשפ"א עד ארבע מלגות ע"ש פליקס פוזן לתלמידים לתארים מתקדמים באוניברסיטה העברית, אשר הוכיחו מצוינות יוצאת דופן, עומק ומקוריות, ושמחקרם עוסק בתופעת האנטישמיות וגזענות על היבטיהן השונים.

המלגה תוענק למשך שנה, עם אפשרות לחידושה לשנה נוספת המותנית בהתקדמות במחקר ובאישור המנחה והוועדה האקדמית של המרכז. מקבלי המלגות יתחייבו להיות נוכחים במרכז הבינלאומי לחקר האנטישמיות ע"ש וידאל ששון, לכל הפחות שלוש פעמים בשבוע, ולהשתתף בפעילויות המרכז.

גובה המלגה לתלמידי מוסמך: $12,000

גובה המענק לתלמידי מחקר לסיום הדוקטורט: $15,000

המלגות מוענקות על בסיס תחרותי. על הבקשה לכלול: כותרת ותיאור מפורט של תכנית המחקר (עד שלושה עמודים); שני מכתבי המלצה; קורות חיים; רשימת פרסומים (לתלמידי מחקר); גליון ציונים ופרטי קשר מלאים.

פרטים נוספים והגשת מועמדות באתר: http://scholarship.huji.ac.il

המועד האחרון להגשת מועמדות: 30 במרץ, 2020; ה’ בניסן, תש"ף

למידע נוסף: ד"ר מרטינה וייס; martinaw@savion.huji.ac.il

לקול קורא, לחצו כאן 

 

עברית