קול קורא - פרס ויסטריך לתלמידים וחוקרים מצטיינים לקידום המחקר בתחום האנטישמיות | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

קול קורא - פרס ויסטריך לתלמידים וחוקרים מצטיינים לקידום המחקר בתחום האנטישמיות

המרכז הבינלאומי לחקר האנטישמיות ע"ש וידאל ששון מתכבד להכריז על הענקה של עד ארבעה פרסים בשנה האקדמית תש"ף, המיועדים לחוקרים צעירים שמחקרם עוסק בתופעת האנטישמיות על היבטיה השונים ובהקשרים השוואתיים במגוון תחומי הידע האקדמיים. הפרסים בתמיכת קרן משפחת קנאפ.

גובה הפרס: $2,500 רשאים להגיש מועמדות לפרס תלמידי תארים מתקדמים (תלמידי מחקר ומוסמך מחקרי) וחוקרים צעירים בראשית דרכם (עד שלוש שנים ממועד הגשת עבודת הדוקטור) מכל האוניברסיטאות בארץ.

על הצעת המועמדות לפרס לכלול:

1.            עבודת תזה או עבודה סמינריונית שנכתבה במסלול מוסמך מחקרי בציון של 95 ומעלה / עבודת דוקטור / מאמר

2.            מכתבי המלצה של שניים מן החוקרים הבכירים בתחום

3.            מכתב של המועמד המפרט את תרומת מחקרו לחקר האנטישמיות והגזענות

4.            קורות חיים ופרטי התקשרות

פרטים נוספים והגשת מועמדות באתר: http://scholarship.huji.ac.il.

המועד האחרון להגשת מועמדות: 30 במרץ, 2020; ה' בניסן, תש”ף

למידע נוסף: ד"ר מרטינה וייס; martinaw@savion.huji.ac.il

לקול קורא, לחצו כאן

 

עברית