קול קורא - מלגות ומענקי מחקר ע"ש פליקס פוזן לתארים מתקדמים | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

קול קורא - מלגות ומענקי מחקר ע"ש פליקס פוזן לתארים מתקדמים

 
המרכז הבינלאומי לחלק האנטישמיות ע"ש וידאל ששון יעניק בשנה האקדמית תש"ף ארבעה מלגות ע"ש פליקס פוזן לתלמידים לתארים מתקדמים באוניברסיטה העברית, אשר הוכיחו מצוינות יוצאת דופן, עומק ומקוריות ושמחקרם עוסק בתופעת האנטישמיות על היבטיה השונים (גם בהקשרים השוואתיים), במגוון תחומי הידע האקדמיים. 
לפרטים מלאים, לחצו כאן. 
עברית