מלגות לתלמידי מוסמך מחקרי מצטיינים | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

מלגות לתלמידי מוסמך מחקרי מצטיינים

הפקולטה למדעי הרוח ובית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח מכריזים על חלוקת מלגות מחיה דו-שנתיות ופטור משכר לימוד לתלמידים מצטיינים.

מועד סופי להגשת מועמדות: יוםב', 16באפריל, 2018.

לפרטים לחצו כאן.

עברית