מרכזי מחקר לטובת הקהילה | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

מרכזי מחקר לטובת הקהילה

ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד

בביה"ס מתקיימת פעילות מחקרית ענֵפה במסגרת קבוצות המחקר העוסקות בתחומים שונים

מרכז ידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל

מרכז הידע הוא מקור למגוון נתונים המספקים תשתית לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל. המרכז הוקם בתמיכת משרד המדע והטכנולוגיה ושותף במסגרתו מאגד של מדענים ממדעי החברה, הבריאות והגרונטולוגיה. החל מינואר 2008 מרכז הידע פועל בסיוע המשרד לאזרחים ותיקים. המרכז פועל לרכז נתונים ולקשר בין חוקרים באוניברסיטאות ובמוסדות המחקר בישראל כדי להרחיב את המחקר בתחום הגרונטולוגיה. מרכז הידע יקדם הבנה טובה יותר של תהליך הזדקנות האוכלוסייה בישראל ושל התופעות החברתיות, הכלכליות והבריאותיות הנלוות אליה. המרכז גם עורך סקרים לפרויקט SHARE - סקר רב לאומי אירופי לבני 50 ומעלה.

המרכז לחקר הפילנתרופיה בישראל
המרכז פועל לפיתוח ולקידום של ידע מחקרי בסיסי ושימושי בנושא הפילנתרופיה בישראל ובעולם היהודי. המרכז מתמקד בפעילות מחקרית שמטרתה להתחקות אחר התפתחות הפילנתרופיה בישראל ובעולם היהודי ותרומתה לחברה. ממצאי המחקרים ישמשו בסיס להרחבת פעילות המרכז בפיתוח תכניות לימוד והעשרה שעניינן פילנתרופיה.

קבוצת מחקר מדיניות חברתית

קבוצת המחקר במדיניות חברתית פועלת מאז שנת 2004. במסגרת פעולתה מבקשת הקבוצה לעודד את המחקר בתחומי המדיניות החברתית, לנתח את המדיניות החברתית הממשלתית, לפרסם תוצאות מחקרים מן הארץ והעולם ולהציג מידע השוואתי על תחומים שונים של מדיניות חברתית. באמצעות פעולותיה ופרסומיה קבוצת המחקר שואפת לתרום תרומה של ממש לדיון הציבורי בנושאי המדיניות החברתית בישראל.

מכון לחקר הטיפוח בחינוך

המכון הוקם בשנת 1968 במטרה לבצע מחקרים ולהפעיל תכניות ניסוייות חדשניות בתחום טיפוח החינוך של אוכלוסיות חלשות בישראל. במוקד הפעילות מחקרים ותכניות המתמודדים עם הבעיות והצרכים החינוכיים המיוחדים של ילדים ובני נוער משכבות אוכלוסייה אלו. המגמה היא לאפשר את קידומם הלימודי והחברתי ולפתוח בפניהם הזדמנויות לפיתוח יכולת ולהשתתפות שווה בחברה הישראלית. הידע המצטבר והמומחיות של חוקרי המכון בנושאים מסוימים  מאפשרים גם תרומה מושכלת לשיקולי דעת המנחים קביעת מדיניות ציבורית בתחומי החינוך.

המכון פועל הן ברמה המחקרית אקדמית, הן ברמת הטיפול באוכלוסיות ייחודיות בשטח, ונותן מענה לבעיות הקיימות באוכלוסיות שונות.

 

מרכזי מחקר לטובת הקהילה