משרד דיקן הסטודנטים | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

משרד דיקן הסטודנטים

היחידה למעורבות חברתית  

היחידה למעורבות חברתית מפעילה תכניות שונות למען אוכלוסיות מוחלשות בחברה הישראלית בניסיון לצמצם את פערי החינוך, החברה והכלכלה בישראל. סטודנטים, מנהיגי העתיד בעוד שנים ספורות, מוזמנים ליטול חלק בחשיבה ובדיון, בליבון ובעשייה למען שינוי חברתי וחברה שוויונית יותר שבבסיסה ערכים של צדק וזכויות חברתיות.

פרויקט הדגל של היחידה הוא פרויקט אופ"י (אוניברסיטה ופעילות ירושלמית). הפרויקט החל בשנת 2011 ובמסגרתו עשרות סטודנטים מלווים 150 בני נוער בסיכון במיזמים של התנדבות למען הקהילה ושל למידה פרטנית וקבוצתית. הפרויקט נועד להעצים את בני הנוער ולסייע בהוצאתם ממעגל הקשיים ובאותה עת לחשוף את הסטודנטים ואת סגל האוניברסיטה למצוקות החברה הישראלית בכלל והירושלמית בפרט. 
 
משרד דיקן הסטודנטים