מכתב מאת נשיא ורקטור האוניברסיטה לקהילת האוניברסיטה | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

מכתב מאת נשיא ורקטור האוניברסיטה לקהילת האוניברסיטה

קישור למכתב מאת נשיא ורקטור האוניברסיטה העברית בנושא " תמיכה במאבק בנוגע לחוק הפונדקאות "
 

 

 

Undefined