? ????

הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית
המחלקה לכלכלת סביבה וניהול
Benyosef.guy@gmail.com