?? ?????

הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית
המחלקה לכלכלת סביבה וניהול
posmanik@agri.gov.il