פרופ' צבי הרמן שפירא | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

פרופ' צבי הרמן שפירא

עברית

פרופ' צבי הרמן שפירא (1898-1840)

פרופסור למתמטיקה והוגה רעיון קרן קימת לישראל. הציע בשנות השמונים של המאה ה-19 להקים מוסד תרבותי יהודי בארץ ישראל שבו יפעלו מחלקות לימוד שונות. הרעיון הוצג בקונגרס הציוני הראשון (1897). 

 

חזור לדף הבית

פרופ' צבי הרמן שפירא