ד"ר ברתולד פייבל | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

ד"ר ברתולד פייבל

עברית

ד"ר ברתולד פייבל (1937-1875)

מראשוני המצטרפים לתנועה הציונית ומעסקניה הבולטים, שותף בסיעת הפרקציה הדמוקרטית במוסדות התנועה. הוציא לאור עם ד"ר ויצמן ופרופ' בובר את החוברת "בית ספר יהודי גבוה", ממסמכי היסוד להקמת האוניברסיטה. 

 

חזור לדף הבית

ד"ר ברתולד פייבל