ד"ר יהודה לייב מאגנס | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

ד"ר יהודה לייב מאגנס

עברית

ד"ר יהודה לייב מאגנס (1948-1877)

רב רפורמי, ממנהיגיה של יהדות ארצות הברית טרם הגיעו לירושלים. מן הדמויות הבולטות בייסוד האוניברסיטה, כיהן בתפקיד נגיד ופעל לשילוב המחקר וההוראה בה. בשנת 1935 מונה לנשיא הראשון של האוניברסיטה ותרם רבות לגיוס כספים בעבורה ולפיתוחה האקדמי והמנהלי. 

 

חזור לדף הבית

ד"ר יהודה לייב מאגנס