ארכיון חדשות | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

ארכיון חדשות

לחבר את המשק למכונת הנשמה
המדינה צריכה להקדיש משאבים גדולים, במהירות ובשקיפות כדי למנוע את קריסת המשק.
מגפת הקורונה: מדוע הנסיך הרי ומייגן מרקל בבידוד?
מדוע הרי ומייגן בבידוד? וסופי טרודו, אשתו של ג'אסטין טרודו בקנדה? ותום הנקס? וקווין דוראנט הענק?
גאווה ישראלית, גאווה של האוניברסיטה העברית!
חיידקי המעי (מיקרוביוטה) מתכנתים את מתילציית ה-DNA, וכך משפיעים על תאי המעיים בבריאות ובחולי
משבר קורונה – דחיית פתיחת סמסטר ב' בשבוע + מעבר להוראה מקוונת.

סמסטר ב' אמור היה להתחיל ביום ראשון הקרוב. לאור משבר הקורונה, הנהלת האוניברסיטה העברית החליטה שהלימודים והקורסים יתקיימו באמצעות הוראה מרחוק.

פורטל חדש על היערכות האוניברסיטה ומידע כללי על נגיף הקורונה

עמודים