"חקלאות דיגיטלית" לשלב בין עולם החקלאות למדעי המחשב, פיזיקה והנדסה