אירועים | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

אירועים

אירועים

אפריל 2019

א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
יום ו', 15 במרץ, 2019 (כל היום) עד יום ה', 27 ביוני, 2019 (כל היום)
יום ב', 01 באפריל, 2019 - 16:00
יום א', 07 באפריל, 2019 (כל היום) עד יום ה', 11 באפריל, 2019 (כל היום)
יום א', 07 באפריל, 2019 - 16:30
יום ב', 08 באפריל, 2019 - 13:00
יום ג', 16 באפריל, 2019 - 10:00
יום ג', 16 באפריל, 2019 - 16:00
יום ב', 29 באפריל, 2019 - 17:30
יום ו', 15 במרץ, 2019 (כל היום) עד יום ה', 27 ביוני, 2019 (כל היום)
יום א', 05 במאי, 2019 (כל היום) עד יום ג', 07 במאי, 2019 (כל היום)
יום א', 05 במאי, 2019 - 09:00 עד יום ג', 07 במאי, 2019 - 15:00
יום א', 05 במאי, 2019 - 16:30
Subscribe to אירועים