Sinopias and Pentimenti: Conceptual Approches and Changing Paths of Antisemitism in Latin America | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

Sinopias and Pentimenti: Conceptual Approches and Changing Paths of Antisemitism in Latin America

תיאור 

מרכז הבינלאומי לחקר האנטישמיות ע"ש וידאל ששון מזמין את הקהל הרחב להרצאה השנתית השלישית לזכרו של פרופ' רוברט ויסטריך, שתעניק פרופ' יהודית בוקסר ליוורנט:

Sinopias and Pentimenti: Conceptual Approches and Changing Paths of Antisemitism in Latin America

לאחר ההרצאה יוענקו פרסי ויסטריך לשנת תשע"ט לתלמידי המחקר:

גב' אליה אסייג, מר דניאל להמן, מר ויקטור טראנטו ומר לב טופור.

 

האירוע ייערך ביום ד', ט' בסיוון תשע״ט, 12 ביוני 2019, בשעה 18:30, בחדר 530, בניין מנדל, קמפוס הר הצופים. ההתכנסות בשעה 18:00.

 

להזמנה ולפרטים נוספים, לחצו כאן. 

ההרצאה תתנהל בשפה האנגלית.

ההזמנה המצורפת בצירוף תעודה מזהה תאפשר כניסה רגלית לקמפוס. 

תאריך 
יום ד', 12 ביוני, 2019 - 18:30
Sinopias and Pentimenti: Conceptual Approches and Changing Paths of Antisemitism in Latin America