במחנה - תחנות מעבר של עולים, מהגרים ופליטים | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

במחנה - תחנות מעבר של עולים, מהגרים ופליטים

תיאור 


האוניברסיטה העברית שמחה להזמינכם ליום עיון מרתק בנושא  "במחנה - תחנות מעבר של עולים, מהגרים ופליטים"

לחצו כאן > > סדר יום והזמנה מלאה

מיקום ראשי 
הר הצופים
בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל - חדר 530
תאריך 
יום ג', 21 במאי, 2019 - 09:30
מארגן 
מכון מחקר ליהדות זמננו
משתתפים 
פרופסור אלי לדרהנדלר, ד"ר שרון ליבנה, פרופסור גור אלרואי, פרופסור דליה עופר, ד"ר עדה שיין, חיים ביטון, דוד מהרט, ד"ר שרון קנגיסר-כהן, ד"ר מאיה רוזנפלד,הילה בהרד, , פרופסור רחל שרעבי, ד"ר ענבל סיקורל, שי טגנר, נוח זגייר, פרופסר עוזי
תמונת אירוע 
במחנה - תחנות מעבר של עולים, מהגרים ופליטים