On Political AntiSemitism | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

On Political AntiSemitism

תיאור 

המרכז הבינלאומי לחקר האנטישמיות ע"ש וידאל ששון מזמין את הקהל הרחב להרצאה של פרופ' פייר בירנבאום:

On Political AntiSemitism

האירוע יתקיים ביום א', ל' בניסן תשע״ט, 5 במאי 2019,

בשעה 16:30, בחדר 2001, בבניין רבין, קמפוס הר הצופים.

ההתכנסות בשעה 16:00.

יו"ר ומגיבה: פרופ' מנואלה קונסוני, מנהלת המרכז הבינלאומי לחקר האנטישמיות ע"ש וידאל ששון.

ההרצאה תתנהל בשפה האנגלית.
להזמנה לאירוע , לחצו כאן.

ההזמנה המצורפת בצירוף תעודה מזהה תאפשר כניסה רגלית לקמפוס.

 

תאריך 
יום א', 05 במאי, 2019 - 16:30
On Political AntiSemitism