צרפת בימי שלטון וישי- עיון מחודש | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

צרפת בימי שלטון וישי- עיון מחודש

הכנס יתקיים בין התאריכים 5-3/12. באירוע הפתיחה תנכח שגרירת צרפת ורקטור האוניברסיטה.

זהו כנס בינלאומי אליו מגיעים גדולי החוקרים בתחום מרחבי העולם. מידע נוסף ניתן למצוא בתוכנייה המצורפת.

להזמנה לחצו כאן.

 

תאריך 
יום ב', 03 בדצמבר, 2018 - 11:30
צרפת בימי שלטון וישי- עיון מחודש