Brain & Beer | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

Brain & Beer

פותחים את השנה עם אירוע בירה ומוח!
הצטרפו אלינו להרצאות קצרות ומעניינות על חקר המוח.
יום שלישי,27 בנובמבר בשעה 20:00 באברהם הוסטל,ירושלים
בירה חינם לסטונטים.
 
תאריך: יום שלישי, ה- 27.11.2018
זמן: 20:30-22:30, רחוב הנביאים 67, ירושלים
מקום: Abraham Hostel Jerusalem
 

 

תאריך 
יום ג', 27 בנובמבר, 2018 - 20:00
Brain & Beer