ההרשמה לקורס להתמחות בתיעוד בעל פה נפתח! | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

ההרשמה לקורס להתמחות בתיעוד בעל פה נפתח!

 

רוצה לשאול את הוריך על עברם אך אינך יודע כיצד? כותבת את עבודת המוסמך ואינך יודעת אם הראיונות שלך אקדמיים מספיק? שוקד על הדוקטורט ואינך יודע עד כמה ניתן להסתמך על העדויות שבארכיון? תלמידיך מכינים עבודת שורשים ואת מתלבטת איך להדריכם? את רוצה להעמיד במוזיאון מצגת של סיפורי זכרונות? בקהילתך ישנם אנשים, מסורות ומנהגים מעניינים ואתה רוצה לדעת כיצד לתעד אותם? לכתוב? להקליט? לצלם? ומה עושים אחר כך עם החומרים?

על כל אלה ועל שאלות רבות אחרות תמצאו תשובה

קורס להתמחות בתיעוד בעל פה

יתקיים במכון המחקר ליהדות זמננו בסתיו תשע"ט

(נובמבר-דצמבר 2018) בקמפוס האוניברסיטה העברית.

הקורס יתקיים בימי שלישי בשבוע (מ-6 בנובמבר 2018 עד 25 בדצמבר 2018), משעה 9.00 עד 14.30 במשך שמונה פגישות

 

הנושאים העיקריים שנלמד:

-         תיאוריות חדשות ובעיות מתודולוגיות

-         ביצוע ראיונות - הדרכה מעשית במסגרת סדנא

-         תיעוד בעל-פה בוידאו וחידושים טכנולוגיים בתיעוד בעל פה.

-         תכנון פרוייקט והכנת שאלון

-         בעיות בתיעוד בנושאים הקשורים לפליטים בעבר ובהווה (ניצולי שואה, עולים ומהגרים מארצות מצוקה, מבקשי מקלט)

-         קיטלוג, ארגון, הדפסה, שימור ומיחשוב של תיעוד בעל-פה

-         עריכה של עדויות לפרסום.

לקבלת חוזר מפורט הכולל תנאי ההרשמה נא לפנות באי. מייל אל מרכזת הקורס margalit.bejarano@mail.huji.ac.il  או אל המדור לתיעוד בעל פה, האוניברסיטה העברית בירושלים, טלפון: 02-5882372 (בימי שלישי בשבוע), דואר אלקטרוני: ohd@savion.huji.ac.il.

 

תאריך 
יום ג', 06 בנובמבר, 2018 - 09:00
ההרשמה לקורס להתמחות בתיעוד בעל פה נפתח!