"נעמען נקמה": תגובות יהודיות לאלימות קתולית בקראקוב לאחר הרפורמציה | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

"נעמען נקמה": תגובות יהודיות לאלימות קתולית בקראקוב לאחר הרפורמציה

האוניברסיטה שמחה להזמינכם לאירוע:

"נעמען נקמה": תגובות יהודיות לאלימות קתולית בקראקוב לאחר הרפורמציה 

יו"ר ומגיב: פרופ' ישראל יובל

הסמינר יתקיים ביום שני, י"ד בסיון, תשע"ח, 28 במאי 2018

בשעה 10:30, בחדר 400, בניין גסטר, במכון ליהדות זמננו, קמפוס הר הצופים.

להזמנה לחצו כאן.

 

ההזמנה בצירוף תעודה מזהה תאפשר כניסה רגלית לקמפוס

לבירורים:

המרכז הבינלאומי לחקר האנטישמיות ע"ש וידאל ששון

טל' 02-5882494  פקס 02-5881002

Http://sicsa.huji.ac.il

תאריך 
יום ב', 28 במאי, 2018 - 10:30
"נעמען נקמה": תגובות יהודיות לאלימות קתולית בקראקוב לאחר הרפורמציה