הפרוטוקולים של זקני ציון והבניית זהות לאומית במצרים, סוריה ולבנון | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

הפרוטוקולים של זקני ציון והבניית זהות לאומית במצרים, סוריה ולבנון

האוניברסיטה העברית שמחה להזמינכם לסמינר חוקרים בו ירצה ד"ר גיא ברכה בנושא

 "הפרוטוקולים של זקני ציון והבניית זהות לאומית במצרים, סוריה ולבנון"

יתקיים ביום שני, 19 במרץ 2018 בשעה 10:30 בבוקר בבניין גסטר, המכון ליהדות זמננו, חדר 400, קמפוס הר הצופים.

 

ד"ר גיא ברכה
עמית פליקס פוזן לפוסט-דוקטורט
המרכז הבינלאומי לחקר האנטישמיות ע"ש וידאל ששון

יו”ר ומגיב:
פרופ' מאיר חטינה
החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון
האוניברסיטה העברית בירושלים

מיקום ראשי 
הר הצופים
תאריך 
יום ב', 19 במרץ, 2018 - 10:30
הפרוטוקולים של זקני ציון והבניית זהות לאומית במצרים, סוריה ולבנון