ארגוני רווחה וטיפול במגזר החרדי: אתגרים בדרכי הפעולה | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

ארגוני רווחה וטיפול במגזר החרדי: אתגרים בדרכי הפעולה

המרכז לרווחה חברתית, יהדות ואתיקה ע"ש רלף גולדמן בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד האוניברסיטה העברית בירושלים בשיתוף עם איגוד המטפלים החרדי שמחה להזמינכם ליום עיון בנושא:
 
ארגוני רווחה וטיפול במגזר החרדי: אתגרים בדרכי הפעולה.
 
יום העיון יעסוק באתגרים הנוגעים להתאמת ארגוני רווחה וטיפול למגזר החרדי. במפגש זה יציגו חמישה ארגונים העוסקים בתחומי הרווחה והטיפול השונים את מאפייני הארגון שאותו הם מייצגים, תהיה התייחסות לצורך לפתח את הארגון בכל הקשור להתאמה התרבותית, ולדרכי פעולה אותם פיתח הארגון .  כמו כן, יערך דיון שיעסוק בשאלה כיצד ניתן לקדם ארגונים המותאמים למגזר זה.
 
יום שלישי, כט' בטבת תשע"ח, 16.1.18 האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר הצופים, בית מאיירסדוף, אולם 405 .
 
 
יום העיון יעסוק באתגרים הנוגעים להתאמת ארגוני רווחה וטיפול למגזר החרדי.  במפגש זה יציגו חמישה ארגונים העוסקים בתחומי הרווחה והטיפול השונים את מאפייני הארגון שאותו הם מייצגים,  תהיה התייחסות לצורך לפתח את הארגון בכל הקשור להתאמה התרבותית, ולדרכי פעולה אותם פיתח הארגון .  כמו כן, יערך דיון שיעסוק בשאלה כיצד ניתן לקדם ארגונים המותאמים למגזר זה.
 
מיקום ראשי 
הר הצופים
תאריך 
יום ה', 18 בינואר, 2018 (כל היום)
ארגוני רווחה וטיפול במגזר החרדי: אתגרים בדרכי הפעולה