חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה

הכינוס השנתי השמיני

לתכנייה ופרטים נוספים

יחידה \ מחלקה 
הפקולטה למדעי הרוח
מיקום ראשי 
הר הצופים
אולם ע"ש דן וואסונג, בניין רבין למדעי היהדות
תאריך 
יום ה', 23 באוקטובר, 2014 - 08:00
חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה