החברה האזרחית בחברה הערבית בישראל: אתגרים והזדמנויות | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

החברה האזרחית בחברה הערבית בישראל: אתגרים והזדמנויות

תיאור 
 
הרצאה מרכזית:
”החברה האזרחית בחברה הערבית“
פרופ' עזיז חיידר, מכון ון ליר, מכון טרומן באוניברסיטה העברית ומכללת דוד ילין.
 
מושב מרכזי:
מנחה: ד"ר איתי גרינשפן, בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית.
מר אמנון בארי-סוליציאנו, מנכ"ל שותף של יוזמות קרן אברהם (ע"ר).
מר פתחי מרשוד, מנהל סניף שתיל בחיפה והצפון ויועץ ארגוני.
גב' סועאד דיאב, מנהלת תכנית מסירה )מסע( לקידום אנשים עם מוגבלות בג'וינט,
מייסדת וחברת הנהלה בקרן וארגון מסירה.
מר ג'אבר עסאקלה, מנכ"ל משותף, סיכוי.
גב' עאידה תומא-סלימאן, מנכ"לית עמותת נשים נגד אלימות.
 
 
 
מיקום ראשי 
הר הצופים
בית מאירסדורף
תאריך 
יום ד', 19 במרץ, 2014 - 16:00
מארגן 
מרכז לחקר הפילנתרופיה
החברה האזרחית בחברה הערבית בישראל: אתגרים והזדמנויות