"הנאציזם כבש את לשוננו": יומן גטו ורשה של חיים קפלן | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

"הנאציזם כבש את לשוננו": יומן גטו ורשה של חיים קפלן

הרצאתו של ד"ר עמוס גולדברג במסגרת הסמינר המחלקתי של החוג לספרות עברית. 

יחידה \ מחלקה 
הפקולטה למדעי הרוח
מיקום ראשי 
הר הצופים
חדר 4121, רוח
תאריך 
יום ד', 10 באפריל, 2013 - 16:45
מארגן 
החוג לספרות עברית
"הנאציזם כבש את לשוננו": יומן גטו ורשה של חיים קפלן