קונצרטי צהריים בקמפוס אדמונד י. ספרא

תאריך: 
ד', 23/03/2022 12:30 עד ד', 22/06/2022 13:30

קונצרטי צהריים בקמפוס אדמונד י. ספרא
Mind the Melody
מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח ) ELSC (, האוניברסיטה העברית בירושלים
מתכבדים להזמינכם לסדרת קונצרטים שתתקיים באודיטוריום ע"ש יצחק ולובה בקר השוכן בבניין גודמן למדעי המוח,
קמפוס אדמונד י. ספרא, האוניברסיטה העברית בירושלים במהלך סמסטר ב', תשפ"ב 2022 .
- הכניסה ללא תשלום -
הקונצרטים יחלו בשעה 12:30 ויארכו כשעה אחת.

לפרטים