הרצאה: פרשנות והתקבלות של נבואות ישעיה כ"ד-כ"ז בספרות בית שני

תאריך: 
ד', 17/06/2020 - 12:30

אנו שמחים להזמינכם להרצאתה של גב' אביגיל ארוונה בסמינר החוקרים של מרכז אוריון

פרשנות והתקבלות של נבואות ישעיה כ"ד-כ"ז בספרות בית שני שתתקיים בזום

יום רביעי, כ"ה בסיוון, תש"ף, 17 ביוני 2020

בשעות 12:30 - 14:00

להשתתפות בסמינר בזום אנא לחץ כאן

רצ"ב דף המידע עם הפרטים