מכתב מאת נשיא ורקטור האוניברסיטה לקהילת האוניברסיטה | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
Skip to Hebrew
Skip to English
Skip to Arabic
Skip to Site Map

מכתב מאת נשיא ורקטור האוניברסיטה לקהילת האוניברסיטה

קישור למכתב מאת נשיא ורקטור האוניברסיטה העברית בנושא " תמיכה במאבק בנוגע לחוק הפונדקאות "
 

 

 

Undefined