ארוע פתיחה של המרכז לרווחה חברתית יהדות ואתיקה | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
Skip to Hebrew
Skip to English
Skip to Arabic
Skip to Site Map

ארוע פתיחה של המרכז לרווחה חברתית יהדות ואתיקה

               המרכז  לרווחה חברתית, יהדות ואתיקה ע"ש רלף גולדמן נפתח בימים אלה במסגרת בית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית ע"ש רלף גולדמן.

               המרכז יתמקד במקומם של תפיסות, ערכים ונורמות של היהדות ושל דתות אחרות בעיצוב ופיתוח מדיניות רווחה ושירותי רווחה לאוכלוסיות במצוקה

               ואוכלוסיות עם צרכים   מיוחדים  ובסוגיות אתיות הכרוכות בקידום מטרות אלה.  

 

                מדובר במרכז המוקם לראשונה במסגרת בית ספר לעבודה סוציאלית בישראל לגבי נושאים אלה.  פעילויות המרכז יכללו הוראה, קידום מחקרים, עריכת סדנאות

                וכנסים וקידום שיתופי פעולה בינלאומיים לגבי הנושאים בהם יתמקד המרכז.   המרכז הוקם בתמיכת ג'וינט ישראל  ונקרא ע"ש רלף גולדמן  שהיה מנכ"ל הג'וינט העולמי.

 

               אירוע הפתיחה  של המרכז יתקיים ב-5 לדצמבר ויכלול הרצאה של פרופ' ידידיה שטרן, סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה על תפיסות שונות של צדק בחברה הישראלית

Unit \ Class 
בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד
Main Location 
הר הצופים
בית מאירסדוף חדר 405
Date 
Monday, December 5, 2016 - 16:00
ארוע פתיחה של המרכז לרווחה חברתית יהדות ואתיקה